CentOS sunucuya Composer Kurma

PHP Composer CentOS
...

Bu yazıyı dün sunucuya Composer kurarken karşılaştığım sorunlar üzerine yazmaya karar verdim.

Composer Nedir?

Composer PHP için bir bağımlılık yöneticisidir. Javascript'deki Npm'e benzetilebilir.

Composer Gereksinimleri

CentOs sunucusu üzerinde Composer kurmak için php'nin kurulu olması gerekmektedir.

Php kontrolü için komut satırına 'php -v' yazılarak kontrol edebiliriz.

Php kurulu değilse buradan indirebilirsiniz.

Composer Kurulumu

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '795f976fe0ebd8b75f26a6dd68f78fd3453ce79f32ecb33e7fd087d39bfeb978342fb73ac986cd4f54edd0dc902601dc') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Sonuç "Installer corrupt" ise tekrar deneyin. Diğer şekilde Composer kurulumu tamamlanmıştır.

Composer about 

Komutu ile kontrol edebilirsiniz.